Waarom BFM Beheer

Over BFM Beheer

Het beheren en onderhouden van uw vastgoed- of bedrijfshuisvesting kost tijd, en tijd kost geld. Tijd die dubbel zo kostbaar wordt als zich onverwachts iets voordoet, een storing bijvoorbeeld. Het oplossen hiervan gaat ten koste aan de tijd die u anders aan uw bedrijfsproces had kunnen besteden. Zo kunt u te maken krijgen met zaken die u van te voren niet in kunt schatten en waar u misschien nog niet eerder mee te maken heeft gehad. En ook al heeft u al wel ervaring, waarom zou u zich hiermee bezig willen houden, terwijl u, uw kostbare tijd beter kunt besteden aan datgene waar u en uw organisatie goed in zijn?

Organiseren (onderhouds)werkzaamheden/keuringen; Om gebouw- en installatiedelen betrouwbaar te laten functioneren is het noodzakelijk om (onderhouds) werkzaamheden te laten uitvoeren, daarnaast gelden er voor diverse gebouw- en installatiedelen wettelijke verplichtingen tot uitvoeren van onderhouden en/of keuringen. Wij nemen deze organisatie uit handen en zorgen ervoor dat de juiste (onderhouds)werkzaamheden en keuringen worden uitgevoerd tegen scherpe prijzen (door collectieve inkoop, etc.). Vanzelfsprekend blijft u als opdrachtgever zelf de keus houden om werkzaamheden wel of niet uit te laten voeren.

In de bepaling van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (maar ook vervanging van onderdelen, etc.) houden wij specifiek rekening met:

  • Wet- en regelgeving: Wij zorgen ervoor continue op de hoogte te zijn van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik, onderhoud en beheer van gebouwen. Wij zijn van mening dat in basis de geldende wet- en regelgeving als minimale ondergrens van het uit te voeren onderhoud moet gelden;
  • Onderhoud op maat: Door aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen wordt voldaan aan de noodzakelijke inspecties/keuringen, maar wordt daadwerkelijk preventief onderhoud met als doel om storingen zoveel mogelijk te beperken vaak nog niet gerealiseerd. In overleg met u bepalen we welke installaties welk onderhoud nodig hebben om ervoor te zorgen dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en storingen die tot verstoring van bedrijfsprocessen kunnen leiden zoveel mogelijk worden voorkomen;
  • Lange termijn visie: Om inzichtelijk te maken welke onderhoudswerkzaamheden en –kosten er op langere termijn te verwachten zijn, stelt BFM beheer MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Aan de hand van het MJOP is het mogelijk om reserveringen te bepalen waarmee gezorgd kan worden dat er, zodra onderhoudswerkzaamheden plaats moeten vinden, voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 

De combinatie van de door ons aangeboden diensten, stelt ons in staat als specialist te handelen en de wensen van u als klant perfect in te kunnen vullen,
zodat u hierdoor ontzorgt wordt.