Vastgoedbeheer

Over BFM Beheer

Het is wenselijk dat uw pand in topconditie blijft voor nu en zeker ook in de toekomst. Daarbij kijkt u natuurlijk niet alleen naar het uiterlijk van uw pand. U denkt ook aan verplichtingen op het gebied van veiligheid en milieu. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een betrouwbare partner die een complete keten van activiteiten, op het gebied van technisch beheer, tot in de puntjes kan verzorgen. BFM beheer biedt dit totaalconcept aan op het gebied van het technische beheer van uw vastgoed- en bedrijfshuisvesting. 

Onder technisch beheer verstaan wij onder andere het inkopen van onderhoud. Het inkopen van onderhoud kan u veel tijd kosten. U zit natuurlijk niet op tien verschillende offertes per onderdeel te wachten om een marktconforme prijs te bepalen. Het kan een stuk efficiënter. BFM beheer neemt u deze zorg uit handen. Wij kunnen voor u de benodigde materialen aanvragen en overzichtelijk op een rij zetten, zodat ú de juiste keuze kunt maken. Uiteraard kijken wij hierbij ook naar kwaliteit, administratieve organisatie, reactietijd én natuurlijk de prijs/kwaliteit verhouding. Naast het inkopen van onderhoud verstaan wij onder technisch beheer ook de doorlopende controle van onderhoudscontracten, het plannen en de controle op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, het up-to-date houden van de logboeken en de archivering van belangrijke documenten en rapportages. BFM beheer is bereikbaar op één centraal nummer voor al uw vragen en opmerkingen, en welke 24/7 bereikbaar is in geval van calamiteiten en storingen. 

Om vooruit te kijken stelt BFM een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op. Veel opdrachtgevers hechten er waarde aan om inzichtelijk te hebben welke (bouwkundige) onderhouds- kosten er te verwachten zijn gedurende een bepaalde periode, om hiermee rekening te kunnen houden met het opstellen van budgetten en reserveringen. In een MJOP staan de verschillende prestaties van gebouwonderdelen beschreven, en welke onderhoudswerkzaamheden en kosten te verwachten zijn voor de toekomst.

Facilitaire zaken hebben in veel gevallen geen directe betrokkenheid bij het primaire bedrijfsproces en zijn dus goed door ons op afstand te beheren en te besturen. Facilitair beheer gaat bijvoorbeeld over, glas- en gevelreiniging, interieurverzorging, bedrijfsafvalverwijdering, beveiliging en tuinonderhoud, maar ook over het beheer van kantoorbenodigdheden. 

Ook is facilitair beheer op het gebied van leegstand van groot belang, wanneer een pand goed onderhouden zal worden is dit voor toekomstige huurders interessant. Om het pand en de omgeving in beste conditie te houden is het belangrijk om van het facilitaire beheer een continue proces te maken. Dit zal zowel op korte als lange termijn van toegevoegde waarde zijn voor de belanghebbenden.

BFM beheer voert voor u als opdrachtgever alle financiële handelingen en controles uit met betrekking tot de diverse (onderhouds)werkzaamheden. Wij controleren de rekeningen van uitvoerende partijen, verwerken deze administratief en zorgen voor de betaling. Kostenregistratie vindt plaats per locatie en gerangschikt op kostensoort. Voor aanvang van elk kalenderjaar stellen wij een financieel overzicht op van de te verwachten kosten in dat jaar. Dit overzicht wordt met u besproken en zal naar uw wensen worden bijgesteld als dit nodig blijkt. Het uiteindelijke bedrag zal BFM beheer op de door u gewenste wijze factureren, zodat uw administratie minimale tijd kwijt is aan de financiële afwikkeling hiervan.