Image description
Over BFM beheer

Over BFM beheer

BFM beheer is een landelijk opererende onderneming die gespecialiseerd is in het beheer en onderhoud van utiliteitsgebouwen en parkeergarages. BFM beheer ontzorgt eigenaren en gebruikers van het technisch-, facilitair-, en administratief beheer van gebouwen door middel van een combinatie van diensten, waardoor BFM beheer als specialist handelt en wensen van haar opdrachtgevers op maat kan invullen. Dit stopt niet bij het reguliere beheer en onderhoud van gebouwen, maar heeft ook betrekking op projectwerk zoals verbouwingen/uitbreidingen, renovaties, verduurzamingsprojecten en schadeherstel. Ook projectwerk wordt door BFM beheer van het voorbereidingstraject tot de daadwerkelijke uitvoering voor u uit handen genomen. BFM beheer wil u compleet ontzorgen zodat u de focus op de primaire processen kan behouden.

Visie van BFM beheer

Vastgoedbeheer wordt een steeds belangrijker en meer noodzakelijk proces dat goed georganiseerd moet worden en waar veel gebouweigenaren en -gebruikers niet op zitten te wachten. Enerzijds doordat zij zich bezig willen houden met hun primaire processen en geen verstoring door een dergelijk secundair proces willen ervaren. Anderzijds doordat het beheer van een gebouw steeds complexer wordt, als gevolg van het feit dat onder andere steeds meer techniek wordt toegepast in gebouwen, wettelijke eisen (maar ook eisen door verzekeraars) worden uitgebreid/gewijzigd en ook strikter worden gehandhaafd en ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming continue noodzakelijk zijn. Voor veel gebouweigenaren en -gebruikers is het niet meer haalbaar om deze kennis zelf in huis te hebben en up-to-date te houden. BFM beheer is hier volledig van op de hoogte en kan eigenaren en gebruikers hier compleet in ontzorgen.

Waarom BFM beheer

BFM beheer zorgt ervoor dat de complexiteit die in vastgoedbeheer ontstaat transparant en logisch wordt gemaakt voor haar opdrachtgevers. BFM beheer beheert uw gebouwen en parkeergarages op maat door rekening te houden met alle stakeholders en factoren die op het beheer van invloed kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan het primaire proces van de opdrachtgever, wetgeving, verzekeraars, huurdertevredenheid en de toekomstvisie van een gebouw.

Door haar opdrachtgevers wordt BFM beheer niet gezien als een leverancier, maar als partner c.q. verlengstuk van de eigen organisatie. BFM beheer hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met haar opdrachtgevers. De medewerkers binnen BFM beheer zijn stuk voor stuk personen met een dienstverlenend karakter. Ontwikkelingen op het gebied van vastgoedbeheer staan niet stil, BFM beheer volgt deze op de voet en is continue op zoek naar manieren om meerwaarde te bieden voor opdrachtgevers/gebruikers.

BFM beheer hecht grote waarde aan een goede relatie en persoonlijk contact met een opdrachtgever.

Om korte lijnen te houden voert BFM beheer de organisatie van een object met een vast team van minimaal 2 personen uit. Deze personen zijn volledig op de hoogte van een object en vormen de vaste aanspreekpunten.

Voordelen BFM beheer